Lång väntan på bidrag för byte av panna

De 6000 husägare som har ansökt om bidrag för att byta ut sin gamla oljepanna mot ny, miljövänligare, uppvärmning får vänta på sina pengar. Länsstyrelsen har svårt att hinna med alla ansökningar.

Länsstyrelsen har svårt att hinna med alla ansökningar om konverteringsbidrag. Bidraget kan sökas av småhusägare som vill byta från oljeuppvärmning till annan uppvärmningskälla.

Länsstyrelsen har som mål att behandla en ansökan inom sex veckor, men i dagsläget tar det upp emot sex månader på grund av alla ansökningar.

Alla som ansöker om bidrag  kan inte heller vara säkra på att få några pengar alls. Bidragspengarna kommer troligtvis inte att räcka till alla som söker, säger Göran Karlsson, länsbostadsdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.