Vänersjöfarten ska spara 40 miljoner per år

Sänkta hamnavgifter, vidgad dispens från lotsreglerna och aktivare marknadsföring. Det är några av förslagen för att minska kostnaderna för Vänersjöfarten.
Förslaget presenterades av regeringens förhandlingsman Jörgen Andersson på måndagen. Enligt näringsminister Björn Rosengren kan förslagen tillsammans minska Vänersjöfartens kostnader med 35-40 miljoner kronor per år.