"Fosterhems barn har det bättre idag"

Omhändertagna barn fortsätter att fara illa även idag.

Det sa medlemmar från föreningen Stulen barndom i Sveriges Radio Väst igår. Och dom får visst medhåll från tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen.

Men socialkonsulent Ingalill Johansson på Länsstyrelsen i Vänersborg, med över 30 års erfarenhet av arbete med barn och ungdom, säger att det successivt blivit bättre.

Idag lyssnar tjänstemännen på barnen, och i nära hälften av familjehemsplaceringarna får barnet bo hos någon släkting eller annan bekant, så att barnet slipper ryckas upp med rötterna.