Räddningstjänster kritiseras

Allt för många brandlarm som kommer in till räddningstjänsterna är automatiska brandlarm som lösts ut trots att det inte brinner, vilket kostar mycket pengar.
I Radio Västs område är 45 procent av alla larm som kommer till räddningstjänsten felaktigt utlösta automat larm. Allra högst andel har Mellerud med 62 procent och Trollhättan med 58 procent av alla larm. Räddningsverket i Karlstad kritiserar nu räddningstjänsterna för att de gör för lite för att komma till rätta med problemet.