Striden om Bullarelaxen nu på ministernivå

I Norge ställer sig miljöministern helt oförstående till beskedet igår om att det inte går att stoppa laxodlingen i Bullaren från att sätta ut nya fiskyngel i sjön.
Norges miljöminister Börge Brende uppfattar som ett brott mot den överenskommelse som gjordes mellan Norge och Sverige i april. Då lovade Jordbruksministern Margareta winberg att Enningdalselvens vildlax inte ska utsättas för fara genom att det odlas lax i Bullaresjön. Men länstyrelsen kan inte stoppa ägaren från att sätta ut nya yngel i sjön. De kan bara kräva att fisken slaktas om smitta påvisas Börje Brende kommer nu att ta nya kontaketer med Margareta Winberg för att reda ut vad som egentligen gäller när det gäller laxodligen i Bullarn