Musslorna ätbara

Enligt de senaste provtagningarna är musslorna längs med kusten ner till Göteborgs-området ätbara för i princip första gången på hela sommaren.
Musslorna har inte varit ätbara på i princip hela sommaren, då gifthalterna varit väldigt höga på sina håll, enligt Bengt Lundve, som är inspektör för livsmedelsverket och jobbar på Kristinebergs Marina forskningsstation. Lundve vill dock också varna, eftersom algerna finns i vattnet, och därför bör man alltid ringa informationscentralen Fröken Mussla för att få aktuella rapporter om gifthalterna, innan man äter musslor. Telefonnumret till Fröken Mussla är 031 - 60 52 90