Hopp för djurlivet i viken

Halterna av organiska tennföreningar i vattnet i Fiskebäckskilsviken har sjunkit kraftigt. Det visar prover som Kristinebergs marina forskningsstation tagit.
Tennfärger förstör flera djurarters förmåga att föröka sig. Bland annat byter snäckor kön på grund av organiska tennföreningar. Orsaken till att halterna sjunkit är det förbud från 1989 om att båtar under 25 meter inte får målas med tennfärg. Fortfarande får båtar över 25 meter målas med tennfärg, men FN:s sjöfartsorganisation IMO har bestämt att färgerna ska vara borta från marknaden 2008.