Djup spricka inom socialdemokratin i Lysekil

Sprickan inom socialdemokratin i Lysekil blir allt djupare. Partiet får ett oppositionsråd som hälften av medlemmarna inte vill ha.

Med knappast möjliga majoritet, 25 röster mot 24, sade medlemsmötet i arbetarekommunen ja till att nominera avgående kommunalrådet Sven-Gunnar Gunnarsson som oppositionsråd på 75 procent.

Det ursprungliga förslaget om ett heltidsuppdrag mötte så starkt motstånd att en kompromiss lanserades, men också det fick alltså en mycket knapp majoritet.

Motståndarna hävdar att det ändå inte kommer att bli någon oppositionspolitik med tanke på det nära samarbetet med folkpartiet.