Strömstad befarar översvämningar i helgen

Problemet med de höga vattennivåerna i Strömstads-trakten har stabiliserats under natten och just nu är alla vägar i området farbara säger räddningschef Bernt Eriksson till SR Radio Väst.

Men problemet kvarstår eftersom det frampå fredag skall bli höga havsvattenflöden enligt SMHI.

Därför höjer nu räddningschefen beredskapen inför veckoslutet och begär in sandsäckar och hjälp från Räddningsverket för att bygga vallar inför veckoslutet.