Konstens kraft ska stärka Dalsland

Ett dussin konstverk ska göra landskapet intressantare för såväl innevånare som besökare i Dalsland.
I Dalsland letar man efter alla sätt att ge befolkningen framtidstro. Ett mer originellt sätt är att satsa på offentlig konst i ett projekt som heter "konstens kraft". 12 konstnärer presenterar nu i helgen sina skisser på olika konstverk som skulle kunna placeras runt om i landskapet. Till exempel konstverket uppstickar'n. Ett land-och sjömärke i form av ett 32 meter högt trapptorn som skulle kunna placeras i Åmål. Förhoppningen är att arbetet ska kunna fortsätta på kommunal nivå.