Tanums skolor får godkänt av föräldrar och elever

Skolorna i Tanums kommun får klart godkänt av föräldrar och elever. I en enkät med 439 svar blir snittbetyget 4,6 på en sexgradig skala.

– Jag är mest nöjd med siffrorna för trivsel och trygghet, men sedan finns det saker som vi kan förbättra som läromedlen, utemiljön och miljön i skolmatsalarna, säger Karin Gabrielsson på barn- och ungdomsförvaltningen.

Det finns skillnader mellan olika skolor -och mellan elever i olika åldrar.

Barnen i årskurs 2 är mer nöjda både skolmaten, läromedlen och skolgårdarna än eleverna i årskurs 5 som i sin tur är mer nöjda än eleverna i årskurs 8.

Enkäten har sänts till föräldrarna men Karin Gabrielsson tror att svaren speglar både föräldrarnas och elevernas synpunkter.