Ljungs församling i pilotprojekt

Gudstjänsterna i kyrkan måste utvecklas anser Svenska kyrkan. Därför kommer nu fem pilotförsamlingar få sammanlagt 750 000 att dela på i ett projekt.

En av de fem församlingarna är Ljungs församling i Ljungskile där man skall inrikta sig på barns- och ungdomars närvaro i gudstjänsten.

Den 27 november antas budgeten i stiftsfullmäktige och då beslutar man om projektpengarna.