Ingen kameraövervakning

I Haparanda har Tullverket haft kamerövervakning i tjugo år och där vill man ha fler kameror för att kunna avslöja smugglare, men på gränsen till Norge är det inte aktuellt med några kameror.