Strid om behandlingshem

Det har blivit en politisk strid i frågan om det tilltänkta behandlingshemmet för ungdomar i Ånnerud. Moderaterna är oroliga att Färgelanda-ungdomarna ska smittas av narkotikaproblematiken.
I förra veckan så hölls det ett möte mellan grannar och politiker om det tilltänkta behandlingshemmet för ungdomar i Ånnerud strax utanför Högsäter. Vänsterpartisten Dionissio Camacho arbetar själv inom sjukvården där han möter unga människor med drogproblem, och för honom är det självklart att välkomna behandlingshemmet. Han tycker också att moderaterna, som uttalat sig negativt mot behandlingshemme, agerar populistiskt. Men Magnus Malm, moderat kommunfullmäktige ledamot i Färgelanda kommun säger nej till behandlingshemmet för att han är orolig. - Det finns en rädsla hos befolkningen för att en sån här etablering ska dra med sig problem, inte bara för de närboende utan för hela kommunen. De här grupperna som är aktuella för behandling har ofta en bakgrund där narkotika är med i bilden. Det finns naturligtvis stora risker för smitta, att våra egna ungdomar, som i dag inte har den problematiken alls i kommunen, kommer i kontakt med de här ungdomarna... och att vi exponerar våra egna ungdomar för den här typen av problem, säger Magnus Malm. Magnus Malm ska i nästa vecka lämna sitt utlåtande till länsstyrelsen som tar det slutgiltiga beslutet om behandlingshemmet i Ånnerud.