Fängelserna rökfria från 2008

Om drygt ett år, då senast den 1 januari 2008, ska alla fängelser, häkten och anstalter vara rökfria. Detta sedan Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén tagit beslut i frågan.

De interner som avtjänar ett fängelsestraff som är minst ett halvår ska erbjudas läkemedel för att sluta röka. Både personal och interner ska erbjudas sluta-röka-program.