Planer på mejeri i Dalsland läggs ned

Det blir inget av planerna på Dalslands mejeri. Efter två års utredning har en arbetsgrupp, bestående av mjölkbönder och Hushållningssällskapet,  kommit fram till att det inte är aktuellt i dagsläget.

Det ligger helt rätt i tiden och det finns en stark känsla för att äga ett lokalt mejeri. Det konstaterar arbetgruppen -men ändå blir det inget. 

- Det föll på finaniseringen, säger Olle Markgren, VD i Hushållningssällskapet Väst till SR Radio Väst. Det handlar om mellan 20 och 35 miljoner kronor.

Utredningen har övervägt både en begagnad och en helt ny anläggning.

Drömmarna om ett eget dalslandsmejeri föddes i Rännelanda och kanske var det där som de både dog -och förverkligades. För en av iniativtagarna har startat eget mejeri i mindre skala, till att börja med inriktat på getmjölksprodukter

Bosse Adriansson

bo.adriansson@sr.se