Högskolecentrum invigs i Lysekil

Idag invigs högskolecentrum i Lysekil. Det ligger i den före detta konservfabriken Bovik i Rinkenäsområdet i norra hamnen.

Högskolecentrum skapas i några kommuner i Fyrstad efter beslutet 2004 att Högskolan Väst ska koncentreras till Trollhättan.

Högskolecentrum i Lysekil ska få möjligheter att utveckla utbildning i marinbiologi, som redan finns på gymnasienivå i Lysekil och i processteknik, med anknytning till oljeraffinaderiet Preemraff.