Fond för att hjälpa översvämmningsdrabbade

Orust drabbades ju hårt av översvämningar i början av augusti, nu tänker Orust Sparbank starta en översvämningsfond. Tanken är att drabbade fastighetsägare ska kunna söka hjälp därifrån. På torsdag fattar banken det formella beslutet.