Miljöpartiet starka i Mellerud

I senaste SIFO-undersökningen hamnade miljöpartiet precis under fyra-procent-spärren. Därmed riskerar de att åka ur riksdagen. Men i en av våra kommuner, Mellerud, har partiet alltid varit starkt. Idag har partiet 6 av fullmäktiges 41 mandat. Det betyder att de har 14 % av platserna.
Mellerudsborna värnar om sin miljö och om sin natur - därför har Miljöpartiet lyckats så bra i just Mellerud, det menar Märta Collén, miljöpartist och fullmäktigeledamot i Mellerud. Partiet har 6 mandat i fullmäktige i kommunen och vid förra valet fick Miljöpartiet i Mellerud 14 procent av rösterna. När det gäller riksdagsnivå ser det inte lika ljust ut - Miljöpartiet är ett av partierna som kan komma att åka ur riksdagen vid årets val. Vid den senaste SIFO-undersökningen fick partiet 3,8 procent.