Ekonomin i Mellerud bättre än väntat

Det går bra för ekonomin i Munkedals kommun. Den senaste prognosen pekar mot ett överskott på tre och en halv miljon kronor.

Det är betydligt bättre än vad kommunen räknade med i sin budget, som låg mycket nära ett nollresultat.
 Den främsta anledningen är att kommunen fått mer skatteintäkter än vad man kalkylerat med.
 En annan förklaring är att nämnderna gjort slut på mindre pengar än väntat.
 Men för omsorgsnämnden ser det ut att bli ett underskott, främst beroende på att antalet placeringar av både barn och vuxna på behandlingshem har ökat.