Krav på skyddjakt på varg

Det är många som vill att det ska vara skyddsjakt på varg. Dals-eds kommun har fått brev från två privatpersoner som kräver att kommunen omedelbart begär skyddsjakt på varg inom kommungränsen. Brevskrivarna anser att kommunen gör sig skyldig till en brottslig handling när den inte kräver att djurägarna ska få försvara sina djur mot rovdjursangrepp.