Besparingar väntar i Vänersborgs äldreomsorg

Socialnämnden i Vänersborg går mot ett underskott i år på deygt 14 miljoner kronor.

Det beror på ökade kostnader för hemtjänst och annan vård om omsorg, men framför allt på att bidraget för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, blev nästan tio miljoner kronor lägre än beräknat.

- Vi lutade oss mot Statistiska Centralbyråns beräkningar, säger Sture Johansson, socialchef i Vänersborgs kommun.

För nästa år var beskedet först att kommunen skulle få bara 3,7 miljoner kronor men det nya beskedet är 24 miljoner kronor.

- Oberoende av underskott eller överskott är det otillfredsställande med ett bidrag som hoppar så mycket upp och ner, säger Sture Johansson.