En död i brand i flyktingförläggning

En kvinna har avlidit efter branden på en flyktingförläggning i Avesta sent igår kväll. Två män har också fått allvarliga skador efter att ha hoppat från huset för att undgå branden, och ytterligare sex människor har fått mindre allvarliga skador. Orsaken till branden är inte känd.