Gamla varvsområdet i Uddevalla säljs

Gamla varvsområdet i Uddevalla, Kasens industriområde är på väg att säljas till Kynneruds Prefab AB, enligt ett pressmeddelande från kommunens tekniska kontor.

Förslaget ska nu vidare till tekniska nämnden och kommunfullmäktige.

Enligt kommunens tekniske chef Leif Börjesson skulle försäljningen ge 11,5 miljoner kronor.

Området är 13 hektar och lokalytorna 33 000 kvadratmeter. I dag finns 25 företag med totalt 300 anställda på området. Flertalet blir kvar efter en försäljning.