Saab minskar antalet anställda i Trollhättan

Saab Automobile minskar antalet anställda i Trollhättan med 204 personer, varav 160 arbetare och 44 tjänstemän.

- Det handlar inte om något varsel om uppsägningar utan vi har gått ut med ett erbjudande om avtalspensioner och avgångsvederlag, säger presschef Christer Nilsson till TT.

Som orsak till personalminskningen anges fortsatta rationaliseringar.
-Vi har ökat effektiviteten med mellan 7 och 15 procent de senast åren, säger Nilsson.

Saab har också sagt upp det lokala avtalet med IF Metall om att högst tio procent ska vara visstidsanställda.
-Vi kommer vid säsongsmässiga ökningar av produktionen att i ökad utsträckning anlita bemanningsföretag, säger Nilsson.
(TT)