Fånge JO-anmäler anstalt

En fånge på Brinkebergsanstalten i Vänersborg har JO-anmält anstalten. Han tycker att anstalten har brutit mot sekretessbestämmelserna.

På Brinkeberg släpptes en hantverkare in som skulle göra ett jobb. Hantverkaren visade sig vara en gammal barndomskamrat till fången.

”Jag fick skämmas nåt fruktansvärt”, skriver Brinkebergsfången till Justitieombudsmannen.