Pappan dömdes - sonen friades

Pappan dömdes - sonen friades. Så blev Vänersborgs tingsrätts dom idag i ett mål om olovlig försäljning av alkoholdrycker.

Det handlar om far och son i Trollhättan, 50 och 20 år gamla, som från sin bostad sålt alkohol till privata kunder. De vittnade om att det var billigare än på Systemet.

Pappan fick villkorlig dom och 60 dagsböter på sammanlagt 9 000 kronor. Sonen friades. Hans delaktighet i försäljningen var liten, enligt tingsrätten.