Läkaren hem till gamla

Äldre patienter som blir akut sjuka ska kunna få läkarbesök i hemmet. Västra Götalandsregionen inför hembesök av läkare på försök i Uddevalla och på Orust under ett år.

Tanken är att öka servicen för gamla som fortfarande bor hemma och som genom hembesök själva ska slippa ta sig till vårdcentralen vid akuta sjukdomar.

1,5 miljoner kronor kostar försöket och slår väl ut kan det komma att testas på fler ställen inom regionen.