Stora industrier som använder olja är miljöbovar

I Västsverige finns det många olika källor som bidrar till den globala uppvärmningen av klimatet. Det är framförallt oljeraffinaderierna i Lysekil och Göteborg där man förädlar råoljan, som har stora utsläpp av koldioxid.

Vargön Alloys i Vänersborg som tillverkar produkter till stålindustrin förbränner mycket olja och har därför höga koldioxidutsläpp.

Koldioxid är den gas som bidrar mest till växthuseffekten och den bildas vid användning av bränslen som olja och naturgas.