Stavreskolan i Trollhättan prisad igen

Stavreskolan i Trollhättan får pris för sin matlagning för andra gången i år.

Nu får personalen i skolmatsalen Ylva och Mona Sundell pris av Gastronomiska akademin på 25 000 kronor för som det heter deras goda matinsatser i offentlig miljö.

Priset delas ut i Stockholm i januari.

Tidigare i år fick Stavreskolan ett stimulansbidrag från Nationellt Centrum för främjande av barn och ungdomars hälsa.