Skärpta krav på koldioxidutsläppen väntar Preemraff

EU vill att Sverige och flera andra länder minskar på sina utsläppsrätter för koldioxidutsläpp.

Det kan innebära att regeringen måste minska utsläppsrätterna med närmare 10%.

Här i Västra Götaland är det strax över 100 företag som ingår i systemet med handel med utsläppsrätter. Det företag som släpper ut mest är Preemraff i Lysekil. Preemraff ensamt står för en tredjedel av samtliga företagens koldioxidutsläpp i regionen.

EU vill ha fram nya, fräscha siffror före årsskiftet.