Glad budget-överraskning i Trollhättan

Trollhättans stad går enligt den senaste prognosen mot ett överskott på 47 miljoner kronor i år. Det är 34 miljoner mer än vad man räknade med i budgeten.

Det oväntat stora budgetöverskottet beror framför allt på att skatteintäkterna har blivit större än beräknat. Däremot ser både omsorgsnämnden och utbildningsnämnden ut att dra på sig ett underskott.

För socialtjänsten blir det däremot ett rejält överskott, bland annat beroende på att kostnaderna för placeringar på behandlingshem har minskat kraftigt, beroende på att Trollhättans stad följer trenden att behanling ska ske på hemorten.