Satsa mindre på Dalsland

Moderaten Henrik Ripa, vice ordförande i regionutvecklingsnämnden vill satsa mindre på olika regionutvecklingsprojekt i Dalsland. För mycket skattepengar satsas på Dalsland anser Ripa.
Det är näringslivet som bör stå för hälften av kostnaderna när det satsas på utveckling, tycker Henrik Ripa. Då blir det bättre urval och dåliga projekt sållas bort, anser Henrik Ripa. Dalsland har fått över 90 miljoner kronor i olika projekt, men också Bengtsfors kommunalråd Nils-Gunnar Nilsson, moderat, tycker det är viktigt att företagen är med och väljer ut rätt projekt.