Facket spår lysande framtid för elektriker

Det är brist på elektriker på den svenska arbetsmarkanden, och än värre kommer det att bli. Svenska Elektrikerförbundet hävdar att behovet kommer att öka för varje år de kommande tre åren.

Därför inleder elektrikerfacket ett samarbete med bemanningsföretaget Manpower för att möta den väntade stora efterfrågan på elkunnigt folk.

Samarbetet mellan facket och Manpower ska bland annat mynna ut i fler praktikplatser är tanken.

Enligt elektrikerförbundet kommer efterfrågan på eltekniker att öka med 20 procent per år och redan nu saknas det cirka 10 000. På sin hemsida skriver förbundet att bristen på elektriker kan komma att leda till ett ett samhällsproblem eftersom vi i värsta fall får se fler felinstallationer i framtiden. Med allvarliga olyckor som följd.

Att det kommer att behövas fler eltekniker beror på flera saker, bland annat den växande marknaden på byggsidan men också på att larm- och säkerhetssystem blir allt vanligare.

Av svenska elektrikerförbundets 27 000 medlemmar är bara en procent kvinnor. Och ett av målen med samarbetet mellan Elektrikerförbundet och Manpower är att förbättra könsfördelningen.