Ännu större brist på elektriker väntas

Elektriker är en bristvara på den svenska arbetsmarkanden, och än värre kommer det att bli. Svenska Elektrikerförbundet hävdar att behovet kommer att öka för varje år de kommande tre åren, och nu inleds ett samarbete mellan elektrikerfacket och bemanningsföretaget Manpower för att möta den stora efterfrågan som väntas.

Enligt Elektrikerförbundet kommer efterfrågan på eltekniker att öka med 20 procent per år de kommande tre åren, och redan nu saknas cirka 10 000 elektriker.

På sin hemsida skriver Elektrikerförbundet, att bristen på elektriker kan komma att leda till samhällsproblem med exempelvis fler felinstallationer med allvarliga olyckor som följd.

Av Svenska Elektrikerförbundets 27 000 medlemmar är bara en procent kvinnor. Och ett av målen med samarbetet mellan Elektrikerförbundet och Manpower är att få balans i könsfördelningen.