Göteborgs stift vill starta ny kantorsutbildning

De närmaste 10 åren kommer ett 60-tal kyrkomusiker att gå i pension bara i Göteborgs stift. Men nu ska Svenska kyrkan satsa offensivt för att få fler att utbilda sig till kyrkomusiker.

Göteborgs stift har ansökt hos Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning om att få starta en helt ny kantorsutbildning i Göteborg i samarbete med Musikhögskolan, med start redan i höst, om allt går vägen.

Men det räcker inte för att säkra tillgången på duktiga kyrkomusiker på sikt.

Därför vill Kyrkan, att församlingarna startar musikskola i egen regi för att fånga upp musikintresserade ungdomar, som får lära sig musikteori och att spela olika instrument, bland annat då orgel.

Små barn kan faktiskt börja med orgel nu, säger Kim Lundberg och syftar på att den japanska Suzukimodellen utvecklats från att bara ha handlat om fiolspel.

6-åringar och förstås också lite äldre barn kan sättas att spela orgel som första-instrument.

Stiftet ska starta försöksverksamhet med Suzuki-undervisning på orgel i ett par pilotförsamlingar, men ännu har man inte bestämt vilka.