Skolstrejk i Mellerud

I dag bröt skolstrejken i Mellerud ut. Det är föräldrarna till dom barn som bor i området Gerserud som i dag och imorgon håller sina barn hemma från skolan eftersom de tycker att den plats där kommunens skolskjuts hämtar barnen är för farlig.
Men kommunen anser att platsen är trafiksäker och tänker inte ändra sig. Föräldrarna ska nu överklaga kommunens beslut.