Bäst med vindkraft i Götaland

Vindkraftsföretaget Bohus Energi i Hamburgsund får mothugg för sina planer på stora parker av vindkraftverk i fjällen och längs Norrlandskusten.
Det är ledningsbolaget Svenska Kraftnät, som gör tummen ner för såna planer. Ur kraftledningssynpunkt är det bättre att bygga ut vindkraften i Götaland och Svealand. Stamnätet från Norrland klarar inte ytterligare transport av el söderut också av vindkraft. Till det skulle krävas upp till fem nya stamledningar, vilket blir för dyrt, menar Svenska Kraftnät. Men Bohus Energis VD Sven-Olov Granholm säger til Norrbottens-Kuriren att merkostnaden per kilowatt bara skulle kosta ett till två öre extra.