Kvinnor får cancer i onödan

Många kvinnor som dött i livmodercancer i Sverige hade kunnat räddas.
Enlig en ny studie i Västra Götaland struntar nämligen många kvinnor att komma till de till gynekologisk cellprovtagning som de kallats till. Svenska kvinnor mellan 23 och 50 år blir i regel kallade till cellprovtagning vart tredje år Upptäcks cellförändringar i tid kan man hindra att cancer utvecklas. Men, enligt den studie som nu gjorts i Västra Götaland är det många kvinnor som inte kommer till provtagningar de kallats till.