Mindre annonspengar till GP

Den vikande annonsmarknaden har slagit hårt mot GP-koncernen, där Tidnings AB Stampen är moderbolag.
Fjolårets vinst på drygt19 miljoner kronor för första halvåret, har i år bytts mot en förlust på nästan 37 miljoner kronor.