Stora vattenmassor i Dalsland

Det har regnat mycket de sista dagarna och det gör att sjöar och vattendrag är fyllda med vatten.

Enligt Lennart Olofsson, chef för enheten Skydd och säkerhet på länsstyrelsen, finns det ännu inga kritiska situationer. Däremot finns det en del små översvämningar kring sjöarna i Dalsland.

På fredag ska kommunerna längs Dalslands Kanal träffas tillsammans med länsstyrelse och kraftbolag och diskutera hur man ska hantera vattenmassorna.