Psykolog prickad

En psykolog som arbetar i Trollhättan prickas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, då hon slarvat med datum och anteckningar i en patients journal.

HSAN:s bedömning är att psykologen slarvat med anteckningarna som förts in i journalen med lång fördröjning och att datumen varit felaktiga.

HSAN kritiserar också att psykologen glömt att skriva in bakgrund, bedömning, kvinnans status och vilken åtgärd som bör göras för kvinnan i journalen.

Därför får nu kvinnan en prick av HSAN.