Kriminalvården utan ansvar

Kriminalvården anser inte att något fel har begåtts i samband med självmordet i häktet i Uddevalla natten till i onsdags.

Det 70-årige mannen bedömdes av läkare och sjuksköterska inte vara självmordsbenägen, ändå tog han sitt liv. Personalen på häktet har inget ansvar för det säger Lennart Palmgren, chef för kriminalvårdens region Väst.

- Det ankommer inte häktespersonalen at göra den bedömningen om en klient är suicid benägen eller inte, säger Lennart Palmgren.

-Det kommer inte att vidtas några direkta åtgärden på grund av det här fallet. Men en incident utredning pågår alltid och det vi tittar på är att göra åtgärder i cellutrymmet för at minska  risken at det överhuvudtaget går att hänga sig själv, säger Lennart Palmgren.