Uddevalla mot strömmen med förtidspensioner

Allt fler unga förtidspensioneras men i Uddevalla är det mycket färre än på andra håll som får förtidspension, där har trenden brutits.

På åtta till nio år är det tre gånger så många unga som får det som numera kallas aktivitetsersättning, det vill säga förtidspension.

Men i Uddevalla har tendensen ändrats.
- I år är det en liten bruten trend säger Annika Johansson, sektionschef på Försäkringskassan i Uddevalla.

Förra året var det 32 unga som fick aktivitetsersättning, förtidspension för en viss tid, året innan var det 35, men hittills i år är det bara 16.

Varför det är så kan ingen svara på. Däremot kan Annika Johansson dra genom vad Försäkringskassan i Uddevalla gör när förtidspensionen har beviljats:

- Vi försöker se på aktiviteter som kan bibehålla eller stärka funktionsförmågan för att på sikt kunna bättra på möjligheterna att komma tillbaka till arbetslivet, säger Annika Johansson.