Kunskapsluckor på Ramnerödsskolan

En av tre elever lämnar nian på Ramnerödsskolan i Uddevalla utan behörighet till gymnasiet. Rektorn Roger Hansson förklarar det med bristande resurser och att en tredjedel av eleverna har utomnordisk bakgrund.

I hela landet är det en av tio som saknar samma behörighet. Det visar ny statistik från skolverket.

Roger Hansson tycker att skolans viktigaste uppgift är att möta eleverna på deras egen kunskapsnivå. Därför är han positiv till att nivågruppera, alltså att elever delas in i grupper efter sina olika förutsättningar.