Sänkt lån för flitiga studenter

Den som klarar sin högskoleexamen på avsatt tid ska slippa betala en del av studieskulden, det förslaget la regeringens utredare fram på torsdagen.

”Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden” heter betänkandet som tittat på vad man kan göra för att underlätta för unga att få jobb.
Moroten minskat studielån för de som klarar högskoleexamen i tid är ett av förslagen och liknande system finns redan i Finland och Norge.