Förbud skolbusstopp på hårt trafikerade vägar

Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör vid Vägverket, tror inte på att införa stopplikt vid skolbussarnas busshållsplatser. I stället ifrågasätter han om man över huvudtaget ska ha hållplatser för skolbussar vid hårt trafikerade vägar. Att barn ska gå i och ur bussen på hårt trafikerade vägar är ett genuint problem, säger Claes Tingvall, men att införa stopplikt tror han skapar ännu värre problem.
- Jag är inte säker på att det är klokt att införa stopplikt, säger Claes Tingvall till Radio Väst. Vad som händer i det läget är att då säger man att nu är det tryggt att gå över vägen, för alla bilar ska stoppa. Är det då någon som inte gör det, har man troligen ställt till en ännu värre situation än vad man annars hade. Säger Claes Tingvall och han tycker att det allvarligaste problemet är att man över huvudtaget släpper av barn och ungdomar på en väg med höga hastigheter. -Frågan är, och den är ganska allvarlig och uppe på dagordningen, ska det verkligen ska vara tingens ordning? Ska verkligen barn få hanteras på det sättet, undrar Claes Tingvall.