(v) vill stänga friskolor

Stoppa friskolor och privatiseringen inom sjukvården. Det sa Rosanna Valeria, etta på vänsterpartiets riksdagslista i Västra Götaland Norra,när hon frågades ut i Radio Väst. Att både friskolor och privat ägda vårdcentraler finanisieras av skattemedel kommenterade Rosanna Valeria så här: - Om vi släpper konkurrensen fri inom vården och skolan kommer det på sikt att få konsekvensen att plånboken styr.