Fritidsgårdar ska inte stängas, besked i Lysekil

I Lysekil föreslås att de båda fritidsgårdarna i Lysekil och på Skaftö. Anledningen är att det inte finns pengar så det räcker i kommunen. Chefen för kultur och fritidsförvaltningen har därför fått uppdraget att ta fram förslag på nedskärningar motsvarande en miljon kronor. Men att stänga fritidsgårdarna är uteslutet säger det socialdemokratiska kommunalrådet Stig Nilsson till Radio Väst.
-Det kommer inte att gå att få någon politisk majoritet för ett förslag att stänga fritidsgårdarna,säger Stig Nilsson. Han anser dessutom att de är så viktiga att de ska inte bara vara kvar utan ska utvecklas. Kultur och fritidsnämnden måste ta fram andra sparförslag, säger Stig Nilsson. Utöver att förslaget stänga fritidsgårdarna föreslår kulturchefen minskad bemanning och ändrade öppettider på biblioteker och höjd avgift för den som vill simma i simhallen.