Tre kvar fastklämda i bilar

Enligt räddningsledaren på plats Ulf Gustavsson har flertalet av de skadade mindre allvarliga skador. Tre personer är kvar i de bilvrak som ligger till delar begravda i lermassorna.

TT: Hur ser det ut för dem som är fastklämda?

-Det verkar vara benbrott och liknande skador, sade Gustavsson.

TT: Inga dödsfall?

-Nej, inte som jag vet just nu.